Kontakt

FUNDACJA DUENDE FLAMENCO

Prezes Sławomir Dolata

+48 604 34 77 79  dolata@danza.art.pl

Z-ca Prezesa Paulina Dolata

+48 607 65 99 96 biuro@fdf.art.pl

Sponsoring, kontakt z mediami 

Mariusz Koniczyński

+ 48 668383791 promocja@fdf.art.pl

Rada Nadzorcza Marianna i Adam Mordka


Dodaj komentarz